Áo sơ mi là một item thời trang được nhiều người ở tất cả mọi lứa tuổi ưa chuộng, đặc biệt là nam giới và không những thế áo sơ mi còn đòi hỏi kỹ thuật may khá là cơ bản, chính vì vậy mà cách học cắt may áo sơ mi cũng được nhiều người tìm kiếm để tự may. Nhiều chị em đã được học may và biết may rồi nhưng khi may theo những mẫu rập khuôn thì rất khó để tự may nhiều kiểu mình yêu thích và làm mất đi khả năng sáng tạo của chính mình trong nghề may, hiểu được nhu cầu và tâm tư của những người trong nghề Linkmode chia sẻ một số kinh nghiệm may áo sơ mi nam rất hữu ích để cho mọi người cùng tham khảo.

Học cắt may sơ mi nam chuẩn phom dáng 2018

Các bước cơ bản để may áo sơ mi nam cơ bản như sau:

1. Ký hiệu và số đo cho công thức cắt may áo sơ mi nam

Xem thêm: khóa học thiết kế thời trang đang tuyển sinh tại LONKMODE.

Đặc điểm kiểu dáng:

  • Áo sơ mi nam là kiểu áo sơ mi nam dài tay
  • Cổ đứng chân rời, có một túi ngực bên thân trái.
  • Cầu vai rời xếp li hai bên.
  • Bác tay tròn ,thép tay chữ I.

Ký hiệu và số đo ví dụ:

Tên Ký hiệu Số đo (cm)
Dài áo Da 74
Vòng cổ Vc 37
Dài eo sau Des 42
Vòng ngực Vn 86
Rộng vai Rv 46
Cử động ngực 8
Xuôi vai Xv 5,5
Cử động nách Cđn 6
Dài tay Dt 59

 

Một trong những cách đo may áo nam tham khảo

Chú ý : Lượng cử động nách và cử động ngực có thể thay đổi .

 2. Công thức cắt may sơ mi nam cơ bản

       2.1. Tập thiết kế thân sau 

Tập xác định các đường ngang thân áo
+Gập vai theo chiều dọc,quay mặt phải vaò trong ,từ đường gập đó tính toạ độ sau :
+ AE = Dài áo(Da) = 74 cm
+ AB = Bản cầu vai (Bcv) = 8 cm
+ AC = Hạ nách sau (Hns) =1/4Vn+Cđn = 27.5 cm
+ AD = Des = Sđ = 46 cm

        a. Vòng nách

+BB1 = Là rộng chân cầu vai thân áo =1/2Rv + 2.5(ly) = 25.5 cm
+CC1 = Là đường rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4Vn + cđ = 29.5 cm
+CC2 = Rbv = 1/2Rv +1 = 24 cm
+Nối B1C2
+B1B2=Giảm xuôi vai thân áo =1ữ 1.5 cm
+Trên C2B2 lấy điểm C3 sao cho C2C3=1/3 C2B2
+Nối C1C3 ,tại trung điểm lấy C4
+Nối C2C4 ; trên đó lấy điểm C5 sao cho C4C5 = 1/4 C4C2
+Nối vòng nách đi qua các điểm  B2C3C5C1 theo làn cong đều
+ BB3=1/3 BB1
+Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm BB3B2
+Trên đường rộng chân cầu vai lấy đoạn  B2B4 =1/6 Rv = 7.7 cm
+B4B5 = Rộng ly (Rl)= 3 cm
+Tại trung điểm của B4B5 lấy điểm B6 . dựng đường thẳng a di qua B6 vuông góc với BB1
+Dựng đường thẳng b qua B4 vuông góc với BB1
+Từ B5 kẻ đưòng thẳng // với BB1 cắt b tại B7 .
+Nối B2B7 kéo dài cắt a tai A1.Nối B5 và a1
+Vẽ đường chân cầu vai đi qua các điểm từ B->B3->B5->a1-> B7->B2

 b. Sườn áo
 
+ DD1 : Rộng ngang eo thân sau (Rnets) = Rnnts (CC1) – 1 = 28.5 cm
+ EE1: Rộng ngang gấu7s thân sau(Rngts) = Rnnts (CC1) = 29.5 cm
+Vạch đường sừơn đi qua từ C1->D1->E1
+Vẽ Đuôi tôm E1E1 = 5 đến 7 cm
+ Lấy E2; EE2 = 1/2 EE1 (hoặc = 1/3 EE1) .
+ Nối E2E1.
+Chia đoạn E1E2 thành 4 đoạn bằng nhau ta được các điểm E4 ,E3,E5
+E2E4 = E4E3 = E3E5 = E5E1
+Vẽ gấu áo theo làn cong đều
        c. Cầu vai

+Gập vải theo chiều ngang gập mặt phải vào trong mặt trái ra ngoài.
+AB = Bản cầu vai = 8(cm)
+AA1 = Là Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc+ (1.5-2)=7.8 cm
+A1A2 = Là Mẹo cổ = 4.5 (Tb).
(hoặc Mẹo cổ = 1/6 Vc-1 .Mẹo cổ còn phụ thuộc vao chòm cầu vai ít hay nhiều và thuộc loại Vai U hay vai gầy)
-Vẽ A1A3 = A3A. Nối A3A2
-Vẽ A4A2 = A4A3 .Nối A1A4
-Vẽ A4A5= 1/3 A4A1
-Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A->A3->A5->A2
-Từ A2 kẻ đường thẳng A2A6 // BB1.
BB8(Rộng chân cầu vai) = 1/2 Số đo rộng vai = 23 cm
Qua B8 dựng đường thẳng // AB cắt đường A2A6 tại A7
A7A8 (Hạ xuôi vai ) = số đo xuôi vai – (1 ữ 1,5 ) = 4,5 cm
Dựng A8A8 = 1 cm . Nối vai con A2A8 . Vạch đường nách phần cầu vai từ điểm A8 -> A8

  2.2. Công thức cắt may áo sơ mi nam cho thân trước
 

Kẻ đường gập nẹp // và cách mép vảI 3,5 cm
-Kẻ đường giao khuy // và cách đường nẹp áo 1,7 cm ,đặt thân sau lên thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy.
-Sang dấu tất cả các đường ngang nách ngang eo và ngang gấu :
+Cắt đường ngang nách tại điểm C6C7
+Cắt đường ngang eo tại điểm D2D3
+Cắt đường ngang gấu tại điểm E2E3
-Riêng đường ngang A sang dấu thấp hơn 2 cm và cắt đường gập nẹp tại A9 (C6C9(Hạ nách trước) = AC (Hạ nách trước) =AC (Hạ nách sau) – 2 = 25,5 cm )

   a. Vòng cổ vai con

-A9A10(Rnc) = 1/6 vòng cổ + 2 = 8,1 cm
-A9A12 = A10A11 (Hạ sâu cổ) = 1/6 vòng cổ + 0,5 = 6,6 cm
Nối các điểm A10A12
Dựng  A13A10 = A13A12
-Nối các điểm A11 và A13
-Trên dường A11A13 lấy điểm A14 sao cho A13A14 = 1/3 A11A13
-Vạch vòng cổ đi qua các điểm từ A12-> A14 ->A10 theo làn cong đều
-Kẻ đường hạ xuống vai và song song A9A10 bằng số đo xuôi vai Xv=5.5 cm
-A10A15( vai con thân trước) = Vai con thân sau(A2A1)-(0ữ 0.5)

       b .Vòng nách

– C7C8 (Rộng thân trước) = CC1(Rộng thân sau) = 29,5 cm
– A15A16 = 1 ữ 1.5 cm
– Từ A16 vẽ cắt đường ngang nách tại C9
– Trên đường C9C16 lấy điểm C16 sao cho C9C10 = 1/3 C9C16 +1
-Nối các điểm C8C10 :C8C11 = C11C10
– Nối các điểm C9C11 : C12C9 = C11C12
-Vạch vòng nách đi qua các điểm từ A15C10C12C8 theo làn cong đều.

      c. Sườn áo

-DD3 (Rộng ngang eo thân trước) = DD1 (Rộng ngang eothân sau) = 28,5 cm
-E3E4 (Rộng ngang gấu thân trước) = EE1 (Rộng ngang gấu thân sau) = 29,5 cm
Vạch sườn áo đi qua các điểm từ C8-> D4-> E4 theo làn cong đều
E2E5 (là đường Sa gấu) = 1,5 cm
-Từ E5 kẻ đường thẳng vuông góc với đường gập nẹp , trên đó lấy:
+ E5E6 = 1/2 E2E4
+ E4E7 (Đuôi tôm) = 5 ữ 10 cm
-Nối các điểm E7E6 và E7E8 = 1/2 E7E6
-Từ trung điểm của E8E6 lấy xuống (E9) = 0,5 ữ1 cm
-Vạch làn gấu đi qua các điểm từ E5 E6 E9 E8 E10E7 theo làn cong trơn đều.

        d. Túi áo

-T cách họng cổ (A10 ) = 18 ữ 20 cm

-Cách gập nẹp = 6 ữ 6.5 cm

-TT1 = Rộng miệng túi ( TT 1// C6C8) = 12 ữ 14 cm.

-TT2 = Dài miệng túi ( TT2 // A9A5 ) = TT1+1

-T2T3 = TT1; T1T3 = TT2

-T2T4 = T2T5 = 2.5cm Nối T4T5. T6T4 = T4T5

– Vẽ đáy túi theo làn cong đều từ T5 qua điểm 1/2 T2T6 T4 T7

– T7T8 là tâm túi

– Vẽ đáy túi bên sườn bằng cách lấy đối xứng qua T7T8

 

        e. Vẽ ra đường may

– Vai con , vòng nách, sườn áo, gấu áo, xung quanh túi cắt dư 1cm

– Vòng cổ cắt dư 0.7 cm

– Miệng túi cắt dư 4 cm

– Bụng tay, đầu tay, cửa tay cắt dư 1 cm

        2.3 Công thức cắt may áo sơ mi nam cơ bản với phần tay áo

Xác định các đường ngang :

– Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau:

– AC ( Dài tay) = Sđ Dt – Rộng bác tay = 53 cm.

– AB ( Hạ mang tay ) = 1/10 Vn = 8.6 cm.

– Từ A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.

Đầu tay:

– AB1 = 1/2 Chu vi vòng nách ( TT + TT) – 0.5 = 28 cm- Chia đường AB1 thành 3 phần bằng nhau ( AA1 = A1A2 = A2B1).

– Vẽ đầu tay mang sau từ A A2 B1 theo làn cong đều ( Tại A1 đánh cong lên (1.5 ữ 2) và tại điểm giữa của A2B1 đánh cong xuống (0.5 ữ 0.7).

– Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau 1cm tại điểm giưa đầu tay mang sau theo làn cong đều.

Bụng tay:

– CC1 ( Rộng cửa tay) = 3/4 BB1( Rộng bắp tay).

– Nối bụng tay B1C1.

– CC2 = C2C1.

– Từ C2 kẻ // đường sống tay lấy từ C2C3 ( Xẻ thép tay) = 9 ữ 13 cm.

– Xẻ thép tay bên mang sau.

  

2.4 Cách cắt may cổ áo, bác tay, thép tay

        a. Cổ áo

Chân cổ

– Gập vải theo chiều ngang vải , mặt phải dựa vao trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau:

-AB = 1/2 Dài chân cổ = 1/2 Chu vi vòng cổ.

-B lấy vào C = 2,5 cm.

-AD = 1/2 Vòng cổ thân sau.

-Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên.

-AA1 = 0,5.

-A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm.

-BB1 = 2,5 cm.

-Vạch đường cong má cổ từ A1D B1.

-B1B2 = 1,7 cm.

-Nối A2B2 cắt đường C kéo dài tại C1.Nối B1C1 .Nguýt tròn đầu cổ từ B1C1A2.

Bản cổ:

– A2A3 = 2 cm.

-A3A4 =4 cm.

-Từ A4 kẻ vuông góc ra cắt đương ngang B tai B3.

-Nối C1B3 kéo dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm (TB).

-Đánh cong hoàn chỉnh cổ từ A4B4 , từ A3 C1.

Măng séc:

– Gập đôi vải theo chiều ngang hai mặt phải úp vào nhau.

– AB = 5 ữ 6,5 cm.

– AA1 = BB1 = 11,5 ữ12,5 cm.

– B1B2 = B1B3 = 2,5 cm . Nối B2B3.

– B4 là trung điểm B2B3.

– B4B5 = 1/3 B4B1 (Hoặc có thể B4B5 = 1/2 B4B1).

Vẽ hoàn chỉnh măg séc từ BB2B5B3B1.

        b. Thép tay: 

– AB (Bản rộng mặt ngoài thép tay) = BC ( Bản rộng mặt trong thép tay) = 2,5 cm.

– Từ A, B, C dựng đường vuông góc lên phía trên được các đường: a, b,c.

– AA1 ( dài thép tay) = 13 ữ 14 cm.

– A1A2 ( dài mỏ nhọn ) = 1 ữ 1,5 cm.

– A2A3 ( dài điểm chặn ) = 3 ữ 4,5 cm.

– Từ A1 ,A2 , A3 trên đường vuông góc a kẻ các đường ngang cắt b tại A2 ,cắt c tại
A3.

-A2A1 = 1/2 AB.

– Dựng mỏ nhọn thép tay từ A1 A1 A2 A3.

– Ta được chu vi thép tay hoàn chỉnh : A A1 A1 A2 A3 C.

Cùng công thức học cắt may cơ bản áo sơ mi nam cơ bản này, chắc chắn bạn sẽ thực hiện may thành công chiếc áo sơ mi cho các bạn nam lên dáng đẹp nhất. Linkmode chúc các bạn thành công !